• Klachten & Geschillen

 • Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

  Klachtenfunctionaris Het kan voorkomen dat je als cliënt van mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat ernaar uit dat je deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht je dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik je aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

  Geschilleninstantie Belangrijker dan de bemiddeling van de klachtenfunctionaris is de inzet, het nemen van verantwoordelijkheden het vermogen van de zorgaanbieder een klacht op te lossen (met ondersteuning van de klachtenfunctionaris)Bovendien staat het je vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door jou gewenste resultaat leidt - je te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie KlachtenPortaal Zorg (KPZ). Dit kan alleen na het doorlopen van het eerste traject En het oordeel van de zorgaanbieder. Met ingang van (startdatum wkkgz-registratie) 2017 is mijn praktijk bij KlachtenPortaal Zorg aangesloten. De geschilleninstantie KPZ is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend.

  Zowel de klachtenregeling, klachtenfunctionaris als de geschilleninstantie van het KPZ zijn te vinden/te bereiken via info@klachtenportaalzorg.nl Een klacht ter attentie van de klachtenfunctionaris kunt je via een formulier op de website van het KPZ indienen. Wanneer je met spoed contact wil opnemen met KPZ, belt je het mobiele nummer (06) 25186207.

  De klachtenprocedure en het klachtenreglement van het KPZ gelden als basis voor de klachtenprocedure van mijn praktijk. Deze treft je hier aan op de website klachtenportaalzorg.nl (klik op "hier" om de link te volgen)

  De geschillenregeling van het KPZ, zal je in voorkomende gevallen door de onafhankelijke klachtenfunctionaris worden aangereikt. Je kunt deze geschillenregeling ook rechtstreeks van de website van de geschilleninstantie KPZ downloaden.