Disclaimer voor refreshintouch.nl

 

Refreshintouch (Kamer van Koophandel: kvk), hierna te noemen Refreshintouch, verleent u hierbij toegang tot refreshintouch.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

 

Refreshintouch behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

 

De informatie op refreshintouch.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Refreshintouch.

 

Beperkte aansprakelijkheid

 

Refreshintouch spant zich in om de inhoud van refreshintouch.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

 

In het bijzonder zijn alle prijzen op refreshintouch.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

 

Voor op refreshintouch.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Refreshintouch nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Auteursrechten

 

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Refreshintouch.

 

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Refreshintouch, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 

Overig

 

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

^ Naar boven